Totallösningar inom arkitektur
Tengblad Architects & Designers är ett av de bolag som finns kvar i Sverige sedan Innovator Consults huvudkontor förlades till Prag i början av 1990-talet. Ägare är arkitekt SAR Professor Magnus Tengblad som sedan starten utvecklat verksamheten till att gälla allt från husarkitektur till inredning och produktdesign.
Tillsammans med två möbelarkitekter startade Magnus Tengblad 1973 Företaget Innovator, som var uppdelat i två olika grenar. Innovator Consult, där Magnus var vd, sysslade med arkitektur, inredningar och stadsplaner medan Innovator Design huvudsakligen sysslade med möbler. De olika grenarna separerade redan på 1980–talet, och Magnus är sedan dess ensam ansvarig för Innovator Consult och dess dotterbolag. Redan från start fick Innovator en hel del uppdrag utomlands och i dag har huvudkontoret flyttats till Prag, där Magnus också är gästprofessor på universitetet. Tyngdpunkten har förskjutits men företaget har dels ett filialkontor och dels ett litet mindre svenskt bolag som heter Tengblad Architects & Designers kvar i Stockholm, eftersom många av stamkunderna sedan 20-25 år är svenska. Även om husarkitektur är grunden för verksamheten, har Innovators unika kompetens alltid varit att stå för ”totalprojektering” –det vill säga att skapa en helhet från dörrhandtag till stadsplan.

- Vårt första stora jobb var Vin- och Spritcentralens huvudkontor i Årsta, där vi gjorde hela skalan från visitkort, brevpapper, logotyper, distributionsbilar till arkitekturen för såväl hela byggnaden som inredningen, berättar Magnus. Detta har sedan dess blivit något av vårt signum.
-
Företaget styr hela kedjan från byggnadskonstruktörer till VVS-konstruktörer, el och ventilation och ser till att det blir en helhet där man inte tappar bort estetiken eller funktionen på grund av den mängd aktörer som är nödvändiga för en framgångsrik byggprocess. Finns inte lämpliga produkter
på marknaden så tar de fram egna lösningar. De har till exempel ritat inredningssystem för butiker, varuhus, kontor samt armaturer och belysningssystem. Magnus har undervisat i belysningsteknik både i Stockholm och i Prag, och företaget har vunnit ett antal priser för sin a produkter.
De arbetar nära sina uppdragsgivare och har all kompetens inom företaget för att kunna garantera en optimal slutprodukt. De typiska kunderna betalar gärna litet extra för att resultatet skall bli unikt.

- För de flesta av de kommersiella projekt vi gjort, ligger värdet i dag skyhögt över den samtida normalproduktionen, så har man pengar och litet uthållighet så är den här typen av lösning den bästa investering man kan göra, säger Magnus.
-
Det senaste stora projektet är Kreabs huvudkontor på Floragatan 13 i Stockholm. Men åtagandena handlar inte bara om stora dyra projekt. Under åren har Innovator gjort mängder av villor och sommarstugor. På Lidingö har de fått uppdrag som gällt allt ifrån ombyggnader till nybyggnader.
Just nu håller de på med några gods i Skåne. Dessutom har de ett projekt i Thailand, England, Tjeckien, Ukraina och Spanien. I Tyskland, där Innovator har en filial, arbetar de sedan länge med att förädla gamla industrier till kontor och köpcentrum.

Innovator SRO

Bransch:
Arkitektbyrå

Telefon: 08-7658685
Fax: 08-7678600


Email:
innovator.architects@telia.com

Hemsida:
magnus.tengblad@telia.com

Adress:
Innovator SRO
Lerbovägen 5
18161 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN